English  Po Polsku English  Po Polsku English  Po Polsku
India Visa BLS International Visa Services – Poland
Strona główna Aktualizacje Przygotowanie wniosku Rodzaje wiz i informacje wizowe Opłaty wizowe dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej Gratis Wiza Opłaty wizowe dla cudzoziemców Składanie wniosku Pytania i odpowiedzi Ważne komunikaty i aktualności Lista dni wolnych od pracy Przepisy bezpieczeństwa w Centrum obsługi wniosków wizowych Opinie klientów Dowiedz się więcej o wizie Przydatne linki SprawdzŸ status wniosku Kontakt
Welcome to BLS International Visa Services Poland

Uwaga! Ambasada Indii w Warszawie realizuje internetowy system składania wniosków wizowych. W związku z tym wszystkie osoby, ubiegające się o wizę prosimy o wypełnienie internetowego wniosku wizowego dostępnego na: http://indianvisaonline.gov.in. Po jego wypełnieniu prosimy o wydrukowanie i złożeniu go wraz z odpowiednią opłatą i dokumentami  wg standardowej procedury w naszym biurze. " Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się ze wzorem  apilkacji http://www.blsindiavisa-poland.com/content.php?pid=Mw

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO APLIKOWANIA O WIZĘ INDYJSKĄ PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI, GDYŻ MOGŁY ONE ULEC ZMIANIE.

 

 

UWAGA!!! Informacja pracowa informuje że nie trzeba osobiście przyjeżdżać i składać wniosków, prosze zobaczyć zkładkę pytania i opowiedzi, tam Państwo znajdą większość odpowiedzi

 

INFORMACJA PRASOWA

 

Indie liberalizują wymogi wizowe dla Polski

 

Ambasada Indii zliberalizowała wymogi w zakresie gromadzenia danych biometrycznych dla polskich zorganizowanych grup turystycznych i osób ubiegających się o wizę drogą pocztową. Krok ten ma na celu wygodę podróżujących z Polski do Indii i stanowi odpowiedź na oświadczenia otrzymane w ciągu ostatnich dni od różnych zainteresowanych stron.

 

2. Zasadniczo od 2015 rząd Indii postanowił gromadzić biometryczne cechy twarzy i odciski palców dla potrzeb wiarygodnej osobistej identyfikacji/weryfikacji osoby ubiegającej się o wizę oraz szybszej odprawy imigracyjnej. Gromadzenie danych biometrycznych to ogólnie przyjęta dobra praktyka, coraz częściej stosowana przez różne kraje, aby zwiększyć bezpieczeństwo obywateli. Oczekuje się, że w 2015 kraje strefy Schengen również wprowadzą podobne obowiązkowe gromadzenie danych biometrycznych.

 

3. Zgodnie z tą decyzją, obowiązującą od 1 lutego 2015, Usługodawca Ambasady Indii, M/s BLS International Services Ltd, rozpoczął gromadzenie danych biometrycznych osób ubiegających się o wizę w Warszawie i Wilnie. Niemniej jednak z wymogu danych biometrycznych zwolniono następujące kategorie osób ubiegających się o wizę: i) wnioskodawcy poniżej 12-tego i powyżej 70-tego roku życia; oraz ii) posiadacze paszportów dyplomatycznych. W trakcie dalszej liberalizacji norm Ambasada zwolniła z wymogów gromadzenia danych biometrycznych, do odwołania, kolejne dwie kategorie osób ubiegających się o wizę. Są to: a) grupy turystyczne zorganizowane przez touroperatorów/biura podróży; b) osoby przesyłające wnioski pocztą.

 

4. W swym komentarzu na temat zmian, nowo mianowany Ambasador Indii, Ajay Bisaria, powiedział: „Szukamy sposobów, aby zacieśnić kontakty z Polską i Litwą. Cieszymy się, że możemy ułatwić podróżowanie naszym przyjaciołom z tych krajów, bez żadnych dodatkowych przeszkód. Chcemy, aby doświadczenia związane z otrzymywaniem wizy były dla wnioskodawców pozytywne i zachęcające. Jednocześnie zobowiązujemy się zapewnić bezpieczeństwo wszystkich podróżujących”. Dyrektor Consultar Wing, G.R. Meena, powiedział, że podejmowane są wszelkie starania, aby usprawnić wydawanie wiz. W 2014 Ambasada Indii wydała 18,710 wiz (16,898 w Polsce i 1,812 na Litwie).

 

5. Ambasada Indii nadal będzie gromadziła dane biometryczne od osób, które zjawiają się osobiście w Centrum Wniosków Wizowych (Biuro BLS).

 

Warszawa

26 lutego 2015.

 

 

 

Chielibyśmy zaznaczyć że obowiązkowo trzeba

dołączyć do każdego wniosku kopie biletu

lotniczego lub rezerwację lotniczą!

 

Na terenie Indii nie jest dozwolone korzystanie z telefonów satelitarnych.

Firma Visa Processing Services (oddział BLS Detectives ltd.) jest wyłącznym zaufanym partnerem Ambasady Indii w Polsce, odpowiedzialnym za obsługę administracyjną wniosków wizowych.

Na naszej stronie znajdą Państwo bieżące informacje i porady dotyczące procedur związanych z ubieganiem się o wizę indyjską w Polsce.

Przed przystąpieniem do przygotowania i złożenia wniosku wizowego prosimy wszystkich potencjalnych wnioskodawców o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi różnych kategorii wiz, wymaganiami dotyczącymi zdjęć, listą dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku wizowego oraz opłatami za każdy rodzaj wizy.

W związku z tym, że nasza praca ma charakter administracyjny, nie możemy zagwarantować przyznania wizy przez Ambasadę Indii. Decyzja o przyznaniu wizy jest wydawana wyłącznie przez Ambasadę Indii.

Wnioskodawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za składane wnioski. Wszelkie nieprawdziwe udokumentowanie lub nieprawidłowa interpretacja faktów i informacji wynikających ze złożonych wniosków będzie miała bezpośredni wpływ na decyzję dotyczącą wydania wizy przez Ambasadę Indii w Warszawie. Osoba przyjmująca wniosek nie jest odpowiedzialna za błedy które zostały zrobione, kasjerka sprawdza dane tylko i wyłacznie z własnej woli, dlatego też nie ponosi ona odpowiedzialności za odrzucenie wniosku przez Ambasadę.

O NAS

Firma Visa Processing Services, działająca w ramach BLS Detectives Ltd., z siedzibą w New Delhi, rozpoczęła działalność w 2001 roku. Od momentu założenia firma Visa Processing Services jest zaufanym partnerem wielu ambasad i konsulatów, świadczącym usługi z zakresu obsługi wniosków wizowych,weryfikacji wiz, weryfikacji handlowych i inne usługi.

Firma Visa Processing Services świadczy – wyłącznie na mocy umowy podwykonawczej – usługi wizowe Ambasadzie Indii w Hiszpanii, Sudanie oraz usługi wizowe i paszportowe Ambasadzie Indii w Kuwejcie, Austrii, a z kilkoma kolejnymi ambasadami finalizuje proces nawiązania współpracy.

Firma będzie oficjalnie realizować prace związane z obsługą wniosków wizowych Ambasady Indii w Polsce z siedzibą w Warszawie.

 

Strona główna | Aktualizacje | Przygotowanie wniosku | Rodzaje wiz i informacje wizowe | Opłaty wizowe dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej | Gratis Wiza | Opłaty wizowe dla cudzoziemców | Składanie wniosku | Pytania i odpowiedzi | Ważne komunikaty i aktualności | Lista dni wolnych od pracy | Przepisy bezpieczeństwa w Centrum obsługi wniosków wizowych | Opinie klientów | Dowiedz się więcej o wizie | Przydatne linki | SprawdzŸ status wniosku | Kontakt |

Website developed by : dot n pixel