Składanie wniosku

Procedura składania wniosku o wydanie wizy indyjskiej w centrum obsługi wniosków wizowych BLS INTERNATIONAL VISA SERVICES-POLAND:

  • Wypełnij wszystkie pola odpowiedniego formularza wniosku;
  • Dołącz wszystkie wymagane dokumenty;
  • Dołącz aktualny paszport w oryginale;
  • Złóż wniosek w punkcie centrum obsługi wniosków wizowych BLS INTERNATIONAL VISA SERVICES-POLAND;
  • Pracownik centrum obsługi wniosków sprawdzi formularze pod kątem ewentualnych braków i ewentualnie poprosi wnioskodawcę o ich uzupełnienie. Niemniej jednak decyzja Ambasady Indii będzie ostateczna;
  • Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający złożenie dokumentów i uiszczenie wymaganej opłaty wizowej i opłat z tytułu kosztów obsługi;
  • Firma Bls International Visa Services-Poland może również wystawić fakturę opiewającą na opłatę wizową. Prosimy o zaznaczenie takiej prośby w momencie składania wniosku i pozostawienia danych. Faktura będzie do odbioru wraz z paszportem.
  • Szanowni Państwo osoby ubiegające się o wizy 5-letnie muszą wnioski złożyć osobiście w naszym biurze BLS, oraz oddać dane biometryczne.
  • Cudzoziemiec ubiegający się o wizę biznesową (lub Polak ubiegający się o wizę biznesową NIE na Polskim paszporcie), musi przyjechać do biura BLS osobiście (złożyć dokumenty i oddać dane biometryczne).
TOP